Wij helpen bij de transformatie naar moderne publieke organisaties die meedenken, meedoen en meetellen.

Silo35. Van denken naar doen.

Wij helpen bij de transformatie naar moderne publieke organisaties die meedenken, meedoen en meetellen.

Silo35. Van denken naar doen.

De publieke sector is volop in ontwikkeling. In ontwikkeling op het gebied van werken en samenwerken. Op het gebied van de verhouding tussen burgers, bedrijven en de publieke sector zelf. Deze veranderingen vragen om een nieuwe aanpak en een eigentijdse publieke organisatie…

…een organisatie die verder kijkt dan de gangen van haar eigen afdelingen lang zijn.

…een organisatie die samenwerkingen opzoekt.

…een organisatie die daardoor altijd maatschappelijk relevant is.

…een organisatie die doen net zo hoog in het vaandel heeft als denken.

…een organisatie die om zich heen kijkt en tegelijkertijd vooruit blikt.

 Een integrale aanpak: van denken naar doen

Silo35 is gespecialiseerd in een campagnematige aanpak die zich kenmerkt door het verbinden van organisaties, creëren van draagvlak en het realiseren en zichtbaar maken van resultaten. 

icon-strategie

Bepalen
strategie en beleid

Hoe positioneren we onszelf, wat zijn onze waarden en waar gaan we ons bed voor uit.

Wat zijn onze doelen en ambities en welke concrete resultaten willen we behalen.

Welke doelgroepen willen we aanspreken. Intern, tussen organisaties onderling en in de maatschappij.

icon-arrow-grey
icon-ontwikkeling

Ontwikkelen
concepten en
plan van aanpak

Het combineren van doordachte plannen met de creatieve kracht van een internationaal bureau.

Het complexe eenvoudig maken, van eilandjes een netwerk, van processen en activiteiten inzichtelijke rapportages.

Bepalen van de juiste middelen, van beleid stuk tot workshop, van website tot het benodigde instrumentarium.

icon-arrow-green
icon-pva

Uitvoeren
plannen en
campagnes

Partijen verbinden, samen met het werkveld veranderingen realiseren en resultaten behalen.

Met heldere communicatiemiddelen zetten we aan tot actie en maken we voortgang inzichtelijk.

Campagnes uitvoeren, begeleiden en rapporteren, gedurende elke stap van de weg.

Een aantal van onze partners 

baarn
Rijkswaterstaat
Wij zijn een team van strategen, project managers en ontwerpers. Wij stellen doelen scherp, maken plannen werkbaar en leveren met onze integrale aanpak precies dat wat nodig is om ambities te realiseren.

Projecten die ertoe doen

Probleem
De burgemeester van Amsterdam wilde met één druk op de knop de stand van zaken brandveiligheid in Amsterdam weten.

Een onderwerp dat versnipperd is over vele partijen met ieder hun eigen belang en verantwoordelijkheid.

Plan
Silo35 organiseerde een groot netwerk van verschillende overheden en semi overheden en ontwikkelde samen met hen een methodiek om de (mate van) brandveiligheid in Amsterdam te laten zien, van parkeergarage tot kinderdagverblijf.

Resultaat
Nu werken organisaties risicogericht en samen met gebruikers en eigenaren aan de grootste brandrisico’s in de stad.