Een moderne
manier van werken

die echte oplossingen biedt
door te focussen op
echte problematiek
#
Verminder risico's

Focus helpt risico's verminderen. Door informatie te verzamelen en helder te structureren, wordt duidelijk welke risico's het meest impactvol zijn. We rangschikken risico’s, koppelen ze aan acties en zorgen ervoor dat risico’s aangepakt worden op volgorde van prioriteit.

#
Werk samen aan thema's

Focus laat stakeholders van verschillende organisaties samen werken aan thema’s. Door prioriteiten te structureren, communicatie te centraliseren en taken te verdelen, geeft Focus je de mogelijkheid om samen onderwerpen aan te pakken in allerlei thema’s.

#
Krijg grip op objecten

Focus geeft organisaties de handvatten om objecten onder controle te krijgen. Door een overzicht van risico’s te creëren en de objecten hierop te scoren, maakt de Focusmethode duidelijk welke stappen gezet moeten worden om ongevallen te voorkomen.

#
Bereid je voor op evenementen

Focus bereidt organisaties voor op evenementen. Door mogelijke risico’s en hun impact in kaart te brengen, maken we duidelijk waar organisaties moeten samenwerken om problemen te voorkomen en evenementen ongestoord te laten verlopen.

#

Wat is jouw uitdaging?

Neem contact op met onze consultants en ontdek wat Focus voor jou kan doen.

Contact

Waar werken onze oplossingen?

Focus is bewezen effectief in de branches veiligheid, huisvesting, retail en logistiek en milieu, maar er zijn veel meer gebieden waarin de Focusmethode zorgt voor duidelijkheid en helpt werk gedaan te krijgen. Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.

#
Veiligheid

Focus helpt bij het identificeren van risico’s en het prioriteren van acties om risico’s te minimaliseren en zo veiligheid te verbeteren in
jouw interessegebied.

# # #
#
Huisvesting

De integrale aanpak van Focus kan ingezet worden in huisvesting om oorzaken van woonproblemen aan het licht te brengen en de kwaliteit van services
te verbeteren.

# # #
#
Transport & Logistiek

Focus kan in kaart brengen waar medewerkers aan werken, deze taken structureren en toewijzen, om zo de efficiëntie in de hele organisatie
te maximaliseren.

#
#
Infrastructuur

Focus helpt oganisaties door alle stakeholders rondom gezamenlijke problemen samen te brengen en te voorzien in een doordacht
plan van aanpak.

# #

Casestudies

#

Brandveiligheid in Amsterdam

Hoe 3 organisaties samen meer bereikten dan 200 individueel.

KPI: Methode in gebruik genomen door meer dan 50% van de lokaal betrokken partijen binnen één jaar (25+ organisaties).

Lees de casestudy
# #

Schimmel in sociale huurwoningen

Hoe samenwerking ervoor zorgde dat de schimmelinterventie succesvol werd.

KPI: Methode succesvol in gebruik genomen door 8 afdelingen van de organisatie.

Lees de casestudy
#

Veiligheid in de Haven van Amsterdam

Hoe de directeuren van 8 verschillende organisaties gingen samenwerken.

KPI: Aanpak is bewezen de productiviteit te verbeteren met 20% en zelfs meer in complexe gevallen.

Lees de casestudy